قیمت :  – تومان

ابعاد خارجی :  45*40*30 سانتی متر

ابعاد داخلی :  30*24*20 سانتی متر

وزن :  102 کیلوگرم