قیمت :  – تومان

ابعاد خارجی :  121*65*71 سانتی متر

ابعاد داخلی :  103*45*47 سانتی متر

وزن :  700 کیلوگرم