قیمت :  – تومان

ابعاد خارجی :  120*65*50 سانتی متر

 ابعاد داخلی :  103*49*38 سانتی متر

وزن :  471 کیلوگرم