قیمت :  – تومان

ابعاد خارجی :  140*60*60سانتی متر

ابعاد داخلی :  125*51*42 سانتی متر

وزن :  540 کیلوگرم