قیمت :  – تومان

ابعاد خارجی :  82*62*56 سانتی متر

ابعاد داخلی :  65*46*32 سانتی متر

وزن :  467 کیلوگرم