قیمت :  – تومان

ابعاد خارجی :  82*62*56 سانتی متر

ابعاد داخلی طبقه بالا :  67*46*44 سانتی متر

وزن :  326 کیلوگرم