قیمت :  – تومان

ابعاد خارجی :  120*50*50 سانتی متر

ابعاد داخلی :  103*42*40 سانتی متر

وزن :  320 کیلوگرم