قیمت :  – تومان

ابعاد خارجی :  80*60*60 سانتی متر

ابعاد داخلی :  70*51*42 سانتی متر

وزن :  350 کیلوگرم