قیمت :  – تومان

ابعاد خارجی :  120*50*57 سانتی متر

ابعاد داخلی طبقه بالا :  56*34*40 سانتی متر

ابعاد داخلی طبقه پایین :  38*34*40 سانتی متر

وزن :  448 کیلوگرم