قیمت :  – تومان

ابعاد خارجی :  73*50*58 سانتی متر

ابعاد داخلی :  57*34*44 سانتی متر

وزن :  277 کیلوگرم