قیمت :  – تومان

ابعاد خارجی :  100*45*40 سانتی متر

ابعاد داخلی :  85*38*30 سانتی متر

وزن :  230 کیلوگرم