قیمت :  – تومان

ابعاد خارجی :  100*45*40 سانتی متر

ابعاد داخلی طبقه بالا :  48*36*27 سانتی متر

ابعاد داخلی طبقه پایین :  34*36*27 سانتی متر

وزن :  240 کیلوگرم