قیمت :  – تومان

ابعاد خارجی :  70*50*50 سانتی متر

ابعاد داخلی :  60*41*32 سانتی متر

وزن :  240 کیلوگرم