قیمت :  – تومان

ابعاد خارجی :  100*44*44 سانتی متر

ابعاد داخلی :  83*38*35 سانتی متر

وزن :  300 کیلوگرم