قیمت :  – تومان

ابعاد خارجی :  108*45*45 سانتی متر

ابعاد داخلی طبقه بالا :  47*30*31 سانتی متر

ابعاد داخلی طبقه پایین :  35*30*31 سانتی متر

وزن :  341 کیلوگرم