قیمت :  – تومان

ابعاد خارجی :  80*120*65سانتی متر

ابعاد داخلی :  60*115*50 سانتی متر

وزن :  800 کیلوگرم