گاوصندوق ایران کاوه نسوز معمولی
جهت مصارف اداری و خانگی و…
جهت نگهداری مدارک و اسناد

مشخصات ابعاد خارجی ابعاد داخلی
ارتفاع 102cm 88cm
عرض 45cm 38cm
عمق 35cm 25cm
وزن 220kg مدل 1020 تک درب