قیمت :  – تومان

ابعاد خارجی :  102*45*40 سانتی متر

ابعاد داخلی طبقه بالا :  47*30*31 سانتی متر

ابعاد داخلی طبقه پایین :  35*30*31 سانتی متر

وزن :  220 کیلوگرم