قیمت :  – تومان

ابعاد خارجی :  110*80 سانتی متر

وزن :  800 کیلوگرم