قیمت :  – تومان

ابعاد خارجی :  72*50*50سانتی متر

ابعاد داخلی :  57*42*42سانتی متر

وزن :  220 کیلوگرم