قیمت :  – تومان

ابعاد خارجی :  62*45*45سانتی متر

ابعاد داخلی :  46*30*31سانتی متر

وزن :  190  کیلوگرم