قیمت :  – تومان

ابعاد خارجی :  62*45*40 سانتی متر

ابعاد داخلی :  52*38*30 سانتی متر

وزن :  120 کیلوگرم