قیمت :  – تومان

ابعاد خارجی :  60*43*43 سانتی متر

ابعاد داخلی :  52*33*28 سانتی متر

وزن :  170 کیلوگرم