قیمت :  – تومان

ابعاد خارجی :  182*84*74 متر

ابعاد داخلی :  155*66*51 سانتی متر

وزن :  1316 کیلوگرم