قیمت :  – تومان

ابعاد خارجی :  207*140*80 سانتی متر

ابعاد داخلی :  181*121*54 سانتی متر

وزن :  2150 کیلوگرم