قیمت :  – تومان

ابعاد خارجی :  52*42*34 سانتی متر

ابعاد داخلی :  37*27*23 سانتی متر

وزن :  128 کیلوگرم