قیمت :  – تومان

ابعاد خارجی :  52*40*35 سانتی متر

ابعاد داخلی :  38*33*24 سانتی متر

وزن :  80 کیلوگرم