مشخصات ابعاد خارجی ابعاد داخلی
ارتفاع 52cm 40cm
عرض 40cm 31cm
عمق 35cm 20cm
وزن 110kg مدل 150Rm-Rd

قیمت :  – تومان

ابعاد خارجی :  52*40*35 سانتی متر

ابعاد داخلی :  38*33*24 سانتی متر

وزن :  80 کیلوگرم