قیمت :  – تومان

ابعاد خارجی :  42*35*25 سانتی متر

 ابعاد داخلی : 32*28*18 سانتی متر

وزن :  45 کیلوگرم