قیمت :  – تومان

ابعاد خارجی :  80*120*65 سانتی متر

ابعاد داخلی :  60*100*40 سانتی متر

وزن :  836 کیلوگرم