گاوصندوق ایران کاوه نسوز معمولی
جهت مصارف اداری و خانگی و…
جهت نگهداری مدارک و اسناد

مشخصات ابعاد خارجی ابعاد داخلی
ارتفاع 85cm 37cm-34cm
عرض 41cm 35cm-35cm
عمق 32cm 27cm-27cm
وزن 160kg مدل 850 دوبل