گاوصندوق ایران کاوه نسوز معمولی
جهت مصارف اداری و خانگی و…
جهت نگهداری مدارک و اسناد

مشخصات ابعاد خارجی ابعاد داخلی
ارتفاع 72cm 57cm
عرض 50cm 44cm
عمق 45cm 35cm
وزن 180kg مدل 720تکدرب