گاوصندوق ایران کاوه نسوز معمولی
جهت مصارف اداری و خانگی و…
جهت نگهداری مدارک و اسناد

مشخصات ابعاد خارجی ابعاد داخلی
ارتفاع 52cm 37cm
عرض 41cm 35cm
عمق 31cm 27cm
وزن 80kg مدل 520 تکدرب