مشخصات ابعاد خارجی ابعاد داخلی
ارتفاع 52cm 37cm
عرض 41cm 35cm
عمق 31cm 27cm
وزن 80kg مدل 520 تکدرب
قیمت :  – تومان

ابعاد خارجی :  120*50*50 سانتی متر

ابعاد داخلی :  105*41*32 سانتی متر

وزن :  380 کیلوگرم