مشخصات ابعاد خارجی ابعاد داخلی
ارتفاع 42cm 33cm
عرض 35cm 27cm
عمق 27cm 17cm
وزن 50kg مدل 420 تکدرب
قیمت :  – تومان

ابعاد خارجی :  120*50*50 سانتی متر

ابعاد داخلی :  105*41*32 سانتی متر

وزن :  380 کیلوگرم