گاوصندوق ایران کاوه نسوز معمولی
جهت مصارف اداری و خانگی و…
جهت نگهداری مدارک و اسناد

مشخصات ابعاد خارجی ابعاد داخلی
ارتفاع 42cm 33cm
عرض 35cm 27cm
عمق 27cm 17cm
وزن 50kg مدل 420 تکدرب