گاوصندوق ایران کاوه نسوز معمولی
جهت مصارف اداری و خانگی و…
جهت نگهداری مدارک و اسناد

مشخصات ابعاد خارجی ابعاد داخلی
ارتفاع 120cm 102cm
عرض 50cm 44cm
عمق 45cm 33cm
وزن 340kg مدل 1200 تکدرب