گاوصندوق ایران کاوه نسوز معمولی
جهت مصارف اداری و خانگی و…
جهت نگهداری مدارک و اسناد

مشخصات ابعاد خارجی ابعاد داخلی
ارتفاع 102cm 47cm-31cm
عرض 45cm 39cm-39cm
عمق 37cm 28cm-28cm
وزن 220kg مدل 1020 دوبل