مشخصات ابعاد خارجی ابعاد داخلی
ارتفاع 120cm 106cm
عرض 75cm 56cm
عمق 75cm 47cm
وزن 780kg مدل 750S-Krm.Krd
قیمت :  – تومان

ابعاد خارجی :  120*50*50 سانتی متر

ابعاد داخلی طبقه بالا :  62*43*40 سانتی متر

 ابعاد داخلی طبقه پایین :  42*43*40 سانتی متر

وزن :  320 کیلوگرم