مشخصات ابعاد خارجی ابعاد داخلی
ارتفاع 140cm 70cm-55cm
عرض 60cm 51cm-51cm
عمق 60cm 42cm-42cm
وزن 600kg مدل 750Dkrm.Dkrd
قیمت :  – تومان

ابعاد خارجی :  120*50*50 سانتی متر

ابعاد داخلی طبقه بالا :  62*43*40 سانتی متر

 ابعاد داخلی طبقه پایین :  42*43*40 سانتی متر

وزن :  320 کیلوگرم