مشخصات ابعاد خارجی ابعاد داخلی
ارتفاع 210cm 195cm
عرض 100cm 86cm
عمق 100cm 80cm
وزن 2200kg مدل 2200S-Krm.Krd
قیمت :  – تومان

ابعاد خارجی :  120*50*50 سانتی متر

ابعاد داخلی طبقه بالا :  62*43*40 سانتی متر

 ابعاد داخلی طبقه پایین :  42*43*40 سانتی متر

وزن :  320 کیلوگرم