مشخصات ابعاد خارجی ابعاد داخلی
ارتفاع 180cm 166cm
عرض 85cm 71cm
عمق 80cm 57cm
وزن 1300kg مدل 2000S-Krm.Krd
قیمت :  – تومان

ابعاد خارجی :  120*50*50 سانتی متر

ابعاد داخلی طبقه بالا :  62*43*40 سانتی متر

 ابعاد داخلی طبقه پایین :  42*43*40 سانتی متر

وزن :  320 کیلوگرم