مشخصات ابعاد خارجی ابعاد داخلی
ارتفاع 40cm 30cm
عرض 50cm 41cm
عمق 40cm 25cm
وزن 120kg مدل 150S-Rm.Rd
قیمت :  – تومان

ابعاد خارجی :  120*50*50 سانتی متر

ابعاد داخلی :  105*41*32 سانتی متر

وزن :  380 کیلوگرم