مشخصات ابعاد خارجی ابعاد داخلی
ارتفاع 160cm 146cm
عرض 75cm 61cm
عمق 75cm 52cm
وزن 1100kg مدل 1500S-Krm.Krd
قیمت :  – تومان

ابعاد خارجی :  120*50*50 سانتی متر

ابعاد داخلی طبقه بالا :  62*43*40 سانتی متر

 ابعاد داخلی طبقه پایین :  42*43*40 سانتی متر

وزن :  320 کیلوگرم