قیمت :  – تومان

ابعاد خارجی :  51*59*88 سانتی متر

ابعاد داخلی :  34*44*66 سانتی متر

وزن :  180 کیلوگرم