قیمت :  – تومان

ابعاد خارجی :  120*70*65 سانتی متر

ابعاد داخلی :  94*53*46 سانتی متر

وزن :  270 کیلوگرم