قیمت چهار رمز :  – تومان
قیمت تک رمز :  – تومان

ابعاد خارجی :  146*55*68 سانتی متر

ابعاد داخلی :  27*41*54 سانتی متر

وزن :  277 کیلوگرم