قیمت :  – تومان

ابعاد خارجی :  160*75*75 سانتی متر

ابعاد داخلی :  133*56*48 سانتی متر

وزن :  1097 کیلوگرم