قیمت :  – تومان

ابعاد خارجی :  145*45*40 سانتی متر

ابعاد داخلی :  127*37*32 سانتی متر

وزن :  270 کیلوگرم